Cloud Connectivity

Koppel tot 10Gbps met meer dan 12 public cloud leveranciers direct vanuit onze datacenters.

Meer informatie »

Performance georiƫnteerde colocatie

Profiteer van onze geweldige infrastructuur, connectiviteit, expertise en support binnen onze goed beveiligde datacenters.

Colocatie Pakketten »

Rondleiding

Heeft u interesse in ons state-of-the-art datacenter en wilt u het eens van dichterbij bekijken?
Onze datacenter experts geven u graag een rondleiding.

Plan een datacenter tour

Cloud

Schaal public, private of hybrid met onze flexibele oplossingen.

Meer informatie »

Business Center Oplossingen

SmartDC biedt business centers en hun huurders exclusieve aanbiedingen voor high speed internet, colocatie en storage diensten.

Meer informatie »

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van SmartDC BV van toepassing op iedere overeenkomst tussen SmartDC BV en haar clienten. De laatste update van onze Algemene termen en voorwaarden vond plaats op 1 mei 2012. Voor het openen van onze Algemene Voorwaarden heeft u de nieuwste Adobe Acrobat Reader nodig. Die kunt u gratis downloaden op adobe.com. Wij raden u aan een kopie van onze Algemene Voorwaarden te downloaden naar uw computer. U kunt ook een schriftelijke kopie van de voorwaarden ophalen of toegestuurd krijgen.

U kunt een schriftelijke kopie aanvragen per e-mail.

Download Algemene Voorwaarden

U kunt hier de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden (Engels) downloaden.

SmartDC.net Acceptable Use Policy

Deze "Acceptable Use Policy" of "AUP" van SmartDC.net, een Nederlandse onderneming, is van toepassing op alle diensten verleent aan cliënten van SmartDC Rotterdam en alle andere entiteiten onder SmartDC Holding BV, en alle andere divisies en identiteiten gebruikt door SmartDC Holding BV en alle verwijzingen naar SmartDC BV die hierna worden vernoemd.
Deze AUP is ontworpen om een duidelijk inzicht te bieden in de regels, voorschriften en beperkingen op het gebruik van de Diensten, Servers, en IP-adressen van SmartDC. SmartDC kan, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken, nieuwe regels, voorschriften of beperkingen niet uitdrukkelijk in deze AUP over het gebruik van de Diensten, Servers, en IP-adressen van SmartDC toevoegen. SmartDC kan, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen in deze AUP en een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na publicatie op de website www.SmartDC.net of door kennisgeving aan u van de gewijzigde AUP. Deze AUP is niet uitputtend.

Openbaarmaking aan Politie / Justitie:
SmartDC.net kan wettelijk verplicht worden om klanteninformatie te verstrekken aan de politie of andere overheidsmedewerkers wanneer voorgesteld met een geldige dagvaarding van een rechtbank met de juiste jurisdictie. De gevraagde informatie wordt verstrekt zoals voorgeschreven op grond van de dagvaarding. SmartDC.net behandelt klantinformatie vertrouwelijk en zal enkele de informatie verstrekken zoals gevraagd in de dagvaarding. SmartDC.net zal de klant op de hoogte stellen van het verzoek om informatie in zoverre de dagvaarding dit toestaat.

Rapportage Overtreding van de Acceptable Use Policy:
SmartDC.net accepteert meldingen van vermeende schendingen van de Acceptable Use Policy via e-mail gestuurd naar abuse@SmartDC.net. Meldingen van vermeende schendingen moeten worden getoetst en bevatten naam, contactinformatie, IP adres en de omschrijving(en) van de schending. SmartDC.net zal de verstrekte informatie beoordelen en passende maatregelen nemen.

Schendingen:
De volgende overtreding wordt beschouwd als inbreuk op onze Algemene Voorwaarden en AUP en zal resulteren in schorsing of annulering van diensten en vergoedingen die vooraf zijn betaald voorafgaande aan een dergelijke opschorting of annulering zijn niet terugbetaalbaar:

SPAM / Unsolicited Commercial Email (UCE) / Unsolicited Bulk Email (UBE):
Overtreding van de CAN-SPAM Act van 2003, of enige andere toepasselijke wet tot regeling van e-maildiensten, vormt een schending van onze AUP. Een klant die websites of diensten aanbiedt op zijn server waarmee spammers worden gefaciliteerd of welke resulteren in het opnemen van de IP space van SmartDC.net in ??n van de Spam Databases zoals SpamHaus of blackhole lists zal onmiddellijk worden afgesloten, na een waarschuwingsperiode van 24 uur. SmartDC.net staat de klant toe om de schending te herstellen voordat de opschorting in werking zal treden.

Illegale Activiteiten:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net of ter ondersteuning van illegale of onwettige doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verzenden of distribueren, downloaden, kopi?ren, caching, hosting of het opslaan van gegevens of inhoud, naar inzicht van SmartDC.net, vormt een schending van alle relevante wet- en regelgeving, verordeningen of gerechtelijk bevel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bepalen welke wetten, reglementen, verordeningen of rechterlijke uitspraken van toepassing zijn op het gebruik van de diensten van SmartDC.net.

Bedreigingen:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net om materiaal aan te bieden of op te slaan op een server dat misbruikt, bedreigt, of oproept tot lichamelijk geweld, vernieling van eigendom of enige andere vorm van lichamelijke of materi?le schade in strijd met de wet (inclusief gerechtelijk bevel), contract of met een vertrouwensrelatie.

Vervalsing of imitatie:
Het toevoegen, verwijderen, aanpassen of frauderen van enige bericht-header, netwerk-header, TCP/IP packet-header of (delen van) enige andere header of informatie in iedere berichtgeving ontstaan op of doorgegeven via de diensten van SmartDC.net, in een poging om te bedriegen en misleiden; imitatie of een poging tot identiteitsdiefstal van een natuurlijk- of rechtspersoon ontstaan op of doorgegeven via de diensten van SmartDC.net; het misleiden of een poging daartoe van natuurlijke of rechtspersonen door middel van het gebruik van incorrecte identificatie-informatie.

Fraude/Frauduleuze Activiteiten:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net ter bevordering van of met betrekking tot frauduleuze activiteiten of frauduleuze doeleinden, of om frauduleuze aanbiedingen te doen om producten of diensten te verkopen of kopen, of om welk type van financi?le zwendel, waaronder, maar niet gelimiteerd tot piramidespelen, kettingbrieven of enige andere vorm van financi?le oplichting; het gebruik van de diensten van SmartDC.net om een onjuiste voorstelling van zaken of misleidende verklaring, schrijven of activiteit te bewerkstellingen.

Interferentie:
Het onderbreken van, verstoren of schade berokkenen, of proberen te onderbreken, verstoren of nadelig be?nvloeden van de diensten van SmartDC.net, het internet of enige andere diensten of apparatuur (dit omvat denial of service aanvallen op een ander netwerk, host of individuele gebruiker); het gebruik van de diensten van SmartDC.net om de dienst van een Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, host, netwerk of systeem te onderbreken, verstoren of nadelig te be?nvloeden of een poging daartoe, door middel van overbelasting, e-mail bombardementen, nieuwsbericht bombardementen, crashen of andere soortgelijke activiteiten; met behulp van de diensten van SmartDC.net het gebruik van e-mail, e-maildiensten of nieuws van een andere persoon belemmeren; het gebruik van een programma van welke aard dan ook, ontworpen om een gebruikerssessie te verstoren of uit te schakelen.

Onbevoegde toegang (Cracking/Hacking):
Toegang tot, corrumperen of het nemen van, of een poging om toegang te krijgen, beschadigen of het ontnemen van data, informatie of de accounts van anderen; inloggen op een server of account, of een poging daartoe, of het inloggen op of gebruiken van een persoonlijke of bedrijfscomputersysteem waartoe Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever niet is geautoriseerd; het penetreren of een poging daartoe van de veiligheidsmaatregelen van SmartDC.net of de software, hardware, elektronische communicatiesystemen, telecommunicatiesystemen of beveiliging of iedere activiteit van gelijke aard bij wet verboden van enig ander persoon of bedrijf.

Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net om informatie, data, inhoud, materiaal of werk door te geven of op te slaan dat inbreuk maakt op copyright, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit.

Distributie van Ongewenste Software:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net voor het opzettelijk distribueren of een poging daartoe van software of computer code, bestanden of programma's die schade, intimidatie or ergernis aan personen, entiteiten, data en/of computersystemen bewerkstelligen.

Schade aan Minderjarigen / Kinderporno:
Het gebruik van de diensten van SmartDC.net om schade toe te brengen aan minderjarigen op elke mogelijke manier of het doorsturen of opslaan op een server van kinderporno in de zin van de Nederlandse wet. Het is de verplichting van de Opdrachtgever om deze bepalingen te handhaven en af te dwingen bij zijn klanten, om zijn eigen misbruik/postmaster e-mailadressen te onderhouden voor het melden van misstanden en om snel en adequaat te reageren op alle e-mails verzonden naar deze e-mailadressen. SmartDC.net zal voldoen aan alle verplichtingen die een rechtbank of overheidsinstantie opdraagt. Neem contact op met een advocaat als u niet zeker bent van de juridische status van één van uw activiteiten.

Beschikbare Downloads

Algemene Voorwaarden

Gebruik Adobe Acrobat Reader om de volgende bestanden te openen en te lezen: